FANDOM


Alķīmiķu savienība

Līderis

Dorins Selutabs (neoficiālais)
Nele Kvelta (oficiālā)

Biedru skaits

300

Galvaspilsēta

Tumšās katakombas

Alķīmiķu savienība ir jūdu oranizācija, kura nodarbojas ar jaunas sērgas izgudrošanu un izplatīšanu. Mūsdienās šīs organizācijas darbība izraisa sašutumu un nepatiku pret jūdiem, tāpēc to grib slēgt.

Vēsture Edit

Līdz ko jūdi pārcēlās uz dzīvi Surnutā daži no viņiem ierosināja atriebties sauliem par viņu nodarījumiem un pakļaušanu verdzībai vairāk kā 2 000 gadu. Atklātā balsojumā liela daļa klātesošo jūdu niknuma un atriebības kāres pārņemti nobalsoja par šādas iestādes izveidi.
Gandrīz 5 000 gadu ilgās pastāvēšanas vēstures laikā viņu darbs ir vainagojies ar panākumiem un jaunā sērga jau darbojas testa režīmā. Tiklīdz jūdi saprot, ka šīs iestādes darbība nelabvēlīgi ietekmē viņus, viņu nākotni un reputāciju viņi nolemj to slēgt, bet Dorins Selutabs tam nepiekrīt, tāpēc viņu no amatā gāž un viņa vietā ieceļ Neli Kveltu, kuras uzdevums ir šo iestādi iznīcināt. Drīz vien Dorins atgriežas un uzpērk Neli, lai tā iestādi neiznīcina un (neoficiāli) atkāpjas no vadones amata. Tā kā Grāfs Sidnils nebija gribējis, lai viņš turpina darbību savā amatā viņš atmodina atbrīvotāju armiju, lai tā pilnā uzbrukumā devās cīņā pret Sebukartebu un atmodināja Mirušo karali. Tagad šī ir viena no ietekmīgākajām jūdu organizācijām.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.