FANDOM


Sauli

Tumši pelēkā krāsā iekrāsota bijušās Galādijas karaļvalsts teritorija. Oranžajā krāsā Zarosa.

Visas septiņas orku karu rezultātā radušās karaļvalstis un Galādija kopā tika sauktas par astoņām karaļvalstīm.
Pēc Sargātāju frakcijas atjaunošanas daudz tika darīts, lai atgūtu savulaik Galādijai piederējušās teritorijas, tāpēc Zarosa centās atgūt vairākas no tām, dibinot jaunas apdzīvotas vietas. Tādējādi būtu vieglāk atgūt zaudētās teritorijas, taču līdz ar saules reformu Zarosa ieguva pati savas problēmas, tādējādi nespēdama atbalstīt iegūtās kolonijas, tādēļ Tramestra pameta Sargātājus un pasludināja savu neatkarību, tādējādi kļūstot par Devīto karaļvalsti.


Valsts Pirms kara Pirmais Orku karš Otrais Orku karš Trešais Orku karš Pašlaik Iedzīvotāju skaits
Galādija Labs stāvoklis Sadalās septiņās daļās Izpostīta orki Drupas 1 000
Argula - Dibināta Izpostīta - Drupas -
Anšfelde - Dibināta Labs stāvoklis Izpostīta Atjaunota, pieder Zarosai 6 000
Stretī - Dibināta Izpostīta - Drupas -
Trebkarna - Dibināta Labs stāvoklis Izpostīta Drupas -
Tramestra - - - - Dibināta 10 000
Zebtara - Dibināta Labs stāvoklis Izpostīta Atjaunota, pieder Zarosai 10 000
Tetisa Dibināta Neatkarīga Pamet Sargātājus - Labs stāvoklis 1 000
Zarosa - - Dibināta Padodas orkiem Labs stāvoklis 70 000