FANDOM


Elfu tautas himna (arī Atdzimsti tēvzeme) ir himna, kuru sacerējis kāds elfs ap 1000PS. Jau ilgu laiku šī dziesma ir elfu cerību un brīvības simbols.
Jāievēro, ka Elfu dzejā vārdi ne vienmēr atbilst to pamatformai, jo bieži vien ir atdzejoti.

Vārdi Edit

Elfurunā Edit

Ui geterō, ui tenefō
Nu alā teref ānutā
Čanefa ale meltenō

Iš ili tul anipā lefū
Ā anofō letō
Telepanefā, telepānefā

Ui geterō, ui tenefō
Nu alā teref ānutā
Čanefa ale meltenō

Iš alefangen tō tō
Lemande ē dēnā
Telepānefā, telepānefā

Ui geterō, ui tenefō
Nu alā teref ānutā
Čanefa ale meltenō

Gāle tor dāme ād
Dāme ād sjūlikāl
dāme ād u jānudōōō
Emten ālū tī

Latviski Edit

Ai, tēvzeme, ai, dzimtene,
Kur priedes šalko jūrmalā
Mūsu laiks ir klāt

Karojiet, cīnieties
Lai stipri atkal kļūtu mēs,
Atdzimsti dzimtene!

Ai, tēvzeme, ai, dzimtene,
Kur priedes šalko jūrmalā
Mūsu laiks ir klāt

Mūsu tēvu dievi,
Palīdziet Jūs mums,
Atdzimsti tēvzeme!

Ai, tēvzeme, ai, dzimtene,
Kur priedes šalko jūrmalā
Mūsu laiks ir klāt

Tāla vēlme tālēs snauž
Vēlme nepiepildīta
Šī vēlme ir brīvība
Un mēs to sasniegsim!

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.