FANDOM


Harāči ir valoda, kuru lietojot rasu pārstāvji sazinās telepātiski. Tā ir dzimtā valoda aģāriem. Šī valoda tiek pierakstīta izmantojot auklas, kurām dažādās vietās ir iesieti mezgli. Katram apzīmējumam ir sava veida mezgls, ja tāda nav tiek izmantoti vairāki mezgli. Viena aukla atbilst vienam mezglam.
Šīs valodas priekšrocība ir tā, ka iespējams saprast jebkuru, neatkarīgi no mutiskās valodas. Tas iespējams, jo atšķirīgās valodās vienam un tam pašam apzīmējumam ir dažādi vārdi (piemēram, latviešu valodā ir vārds koks, bet angļu valodā apzīmējot to pašu tiek lietots vārds tree, bet neskatoties uz to, kurā valodā runā indivīds, tas iedomājas vienu un to pašu).