FANDOM


Jūdi, izstumtie

Piederība

Sargātāji

Galvaspilsēta

Alivalgo

Rases līderis

Nav

Skaits

7 000

Valodas

Jūdu (dzimtā)
Elfuruna (svešvaloda)
Vispārējā (svešvaloda)

Dzīves ilgums

maksimums 90 gadu

Ārējais Izskats

Augstums

171cm-178cm (Vīrieši)
166cm-173cm (Sievietes)

Acu krāsa

Tumša

Ādas krāsa

Dzeltenīga, gaiša

Matu krāsa

Tumša

Mēs bijām vareni, bet tad mūs pataisīja par vergiem. Mūs izglāba pašu pūles, bet tagad, kad mums ir savas mājas un sabiedrotie, Tu to visu taisies iznīcināt? Grāfa Sidnila pēdējie vārdi.

Jūdi ir cilvēku apakšrase. Viņi radušies no bijušajiem dižciltīgo kalpiem.

Vēsture Edit

Pēc svētinges cīņas jūdi bija tie sauli, kuri bija kļuvuši dižciltīgajiem un tie, kuri apdzīvoja saulu galvaspilsētu - Galādiju. Viņi ilgi valdīja pār pārējiem sauliem, līdz sākās orku kari. To laikā jūdi zaudēja orkiem un pēc tam kļuva par vergiem Zarosā.
Pēc 3 000 gadu ilgas vergošanas Antāla Gelmatela draugs Van Darins izglāba visus jūdus mo vergošanas un apsolīja tos aizvest uz apsolīto zemi. Tas atmodināja jūdos brīvības ilgas un viņi uzsāka saules reformu, kuras rezultātā izbēga no Galādijas.
Viņi izbēga uz Surnutu, kur dzīvoja apmēram 5 000 gadu. Šajā laikā viņi bija Alianses biedri. Tobrīd darbojās organizācija, kura bija zināma kā alķīmiķu savienība. Šī organizācija nodarbojās ar jaunās sērgas radīšanu, kas padarītu jūdus par galveno rasi un vadoņiem atkal. Kādu dienu Alianses pārstāvji paziņoja, ka šīs organizācijas darbības dēļ viņi var tikt izslēgti no alianses. Grāfs Sidnils saprata, ka šī organizācija nelabvēlīgi ietekmē viņu reputāciju, tāpēc tās līdzšinējo vadītāju - Dorinu Selutabu (pateicoties kuram jaunā sērga sāka darboties jau testa režīmā) atlaist un viņa vietā iecelt Neli Kveltu. Dorins piekukuļoja Neli, lai viņš pats (neoficiāli) spētu atkal kļūt par iestādes vadītāju. Lai atriebtos Sidnilam viņš atveda uz Salamandru piekrasti atbrīvotāju armiju, kura iznīcināja Sebukartebu un atmodināja Mirušo karali. Pēc tam Dorins paziņoja, ka tieši Sidnils ir vainojams pie viņu zemes izpostīšanas, tādēļ vēlāk Dorins Sidnilu lika pakārt. Vēlāk saprazdami, ka jaunā sērga sākusi izplatīties pa Surnutu (sabrūkot Sebukartebai sagruva arī Tumšās katakombas, kurās atradās sērgas eliksīrs, kurš saplīstot pudelēm tika atbrīvots). Visu šo notikumu dēļ jūdi tika padzīti no Alianses. Jaunās sērgas izplatības ietekmē jūdi bēga uz Jārlandu, no kuras tie savulaik izbēga. Atbrīvotāju armija gan palika Surnutā.
Vispirms jūdi izsūtīja vēstnešus, kuriem tie likuši vaicāt vai jūdi spēs uzturēties Jārlandā kopā ar sauliem. Viņu lūgums tika noraidīts, bet apstākļu spiesti viņi turpināja doties Jārlandas virzienā. Sasnieguši Jārlandu Zarosas karalistes armija saprata, ka jūdi dodas tiem uzbrukumā, tāpēc sākās cīņa starp sauliem un jūdiem. Šajā cīņā mira ~ 2/3 jūdu un atlikusī daļa kļuva par gūstekņiem. Pēc jūdu sagūstīšanas Zarosas imperatore vaicāja tiem, kāpēc tie uzbruka Zarosai. Uzzinājusi patiesība viņa ieslodzīja jūdu līderi pazemes cietumā, bet jūdiem atļāva apmesties uz Adavo salas. Pēc tam tie kļuva par Sargātāju jauno rasi.

Kultūra Edit

Jūdu kultūra balstās uz cieņu vienam pret otru un mieru savā starpā. Neskatoties uz viņu vērtībām viņi darīs visu, lai sasniegtu savu mērķi - pat uzsāks karu, lai gan tas ir pretēji viņu uzskatiem.

Reliģija Edit

Jūdi ir Saules ticības piekritēji. Saules ticība ir viss, kas viņiem ir kopīgs ar sauliem, lai gan arī tajā jau ir ieviestas dažas atšķirības un ar katru gadu tā atšķiras ar vien vairāk. Šī reliģija radusies saules reformas laikā.

Jūdu organizācijas Edit

Jūdi ir iesaistījušies vairākās organizācijās. Viena no slavenākajām jūdu organizācijām ir Sestā maņa, kura ir domāta, lai palīdzētu tiem cilvēkiem, kuri ir zaudējuši kādu no savām maņām vai tiem, kuri zaudējuši locekļus. Tādēļ viņiem ir apgrūtināta komunikācija ar apkārtējo vidi.
Tāpat daudziem zināma arī slepena jūdu organizācija - alķīmiķu savienība. Tās biedri nodarbojas ar jaunas sērgas izgudrošanu, lai jūdi atgūtu savu zaudēto statusu un kļūtu par vadoņiem. Mūsdienās šī sabiedrība ir iznīcināta.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.