FANDOM


Lūdzam ievērot šos lietotāju uzvedības noteikumus:

Vispārīgie noteikumi Edit

 • 1.1. Par lietotāju tiek uzskatīta jebkura persona, kura ir veikusi vismaz vienu izmaiņu jaunā lapā un/vai rediģējot jau esošu lapu.
 • 1.2. Lietotāja pienākums ir uzvesties korekti, objektīvi un ar vēsu prātu.
 • 1.3. Aizliegts jebkādā veidā izraisīt konfliktus starp lietotājiem.
 • 1.4. Aizliegts jebkādā veidā personīgi aizskart citus lietotājus.
 • 1.5. Aizliegts jebkādā veidā veicināt rasu un/vai etnisko naidu.
 • 1.6. Aizliegts publicēt citu lietotāju vai personu privātos datus (īstais vārds, uzvārds, adrese, telefona numurs, e-pasta adrese u.c.), ja attiecīgā persona tam nepiekrīt.

Raksti Edit

 • 2.1. Jaunu rakstu izveidošana
  • 2.1.1. Izveidojot jaunu rakstu, tā autors ir pilnībā atbildīgs par rakstā ievietoto informāciju.
  • 2.1.2. Aizliegts izveidot jaunus rakstus, ievietojot tajos šim Wiki neatbilstošu informāciju, kas klasificējas kā lietotāja eksperiments (piemēram, komentārs par kādu aktuālu notikumu, apšaubāma rakstura informācija u.c.).
  • 2.1.3. Aizliegts izveidot jaunus rakstus veidā, kas klasificējams kā vandalisms.
  • 2.1.4. Aizliegts izveidot jaunu rakstu, ievietojot tajā rupjības un/vai pielietot necenzētu leksiku.
 • 2.2. Esošu rakstu rediģēšana
  • 2.2.1. Aizliegts rediģēt citu personu izveidotus rakstus.
  • 2.2.2. Neattiecas uz pareizrakstības kļūdu izlabošanu un gadījumiem, ja persona, kurai raksts pieder ir atļāvusi to rediģēt jebkurai citai personai.
 • 2.3. Komentāru pievienošana
  • 2.3.1. Komentāru autors ir pilnībā atbildīgs par komentārā ievietoto informāciju.
  • 2.3.2. Aizliegta necenzēta leksika (rupjības, rupja lamāšanās).
  • 2.3.3. Aizliegts jebkādā veidā apzināti morāli aizskart citus lietotājus. Šis aizskārums var izpausties kā rupju, necieņas pilnu komentāru adresēšana, apmelošana, tendencioza attieksme u.c.
  • 2.3.4. Aizliegts publicēt citu lietotāju vai personu privātos datus (īstais vārds, uzvārds, adrese, telefona numurs u.c.), ja attiecīgā persona tam nepiekrīt.

Vairāki vienas personas lietotāji Edit

 • 3.1. Katrs Wiki lietotājs ir tiesīgs bez pamatlietotāja izveidot papildu (alternatīvos) lietotājus (tai skaitā robotus). Par galveno lietotāju (ja lietotāja lapā tas nav atzīmēts) tiek noteikts tas, kuram ir vislielākais labojumu skaits un kurš ir vissenākais.
 • 3.2. Galvenajā un visās alternatīvajās lietotāju pamatlapās skaidri jānorāda savstarpējā saistība ar strādājošu saišu palīdzību.
 • 3.3. Balsstiesības Vikipēdijas balsošanā ir tikai galvenajam lietotājam.
 • 3.4. Aizliegts izveidot alternatīvus lietotājus ar ļaunprātīgu nolūku. Ja šis fakts jebkādā veidā tiek pierādīts, tad visi (gan galvenais, gan alternatīvie) lietotāji tiks brīdināti un brīdinājuma neievērošanas gadījumā tiks bloķēti uz laiku, kas nav mazāks par vienu nedēļu. Atkārtota pārkāpuma gadījumā lietotāji tiks bloķēti uz nenoteiktu laiku.

Brīdinājumi Edit

 • 4.1. Brīdinājumus un sodus uzlikt var tikai administratori un birokrāti, par jebkura augstāk minēta punkta pārkāpšanu.
 • 4.2. Visiem šī Wiki lietotājiem ir pienākums ziņot par jebkura augstāk minētā punkta pārkāpšanu.
 • 4.3. Lietotājs, kurš uzskata, ka sods uzlikts nepamatoti trīs dienu laikā var par to ziņot lietotājam, kurš sodu uzlicis. Šādā gadījumā tiek veikta balsošana. Ja balsošanas rezultātā lietotāji uzskata, ka šī persona nav pelnījusi sodu, tad persona, kura ir uzlikusi sodu zaudē savu statusu (administratora un/vai birokrāta), ja uzskata, ka pamatoti, tad šī persona tiek bloķēta.
 • 4.4. Persona, kura ir tiesīga uzlikt sodus uzliek tos attiecīgi pārkāpuma smagumam.


Lūdzam Jūs ievērot arī Lietošanas noteikumus, kuri publicēti šeit (angļu valodā).