FANDOM


Saules ticība (zināma arī kā Gaismas ticība, Svētā gaisma un Saules templis) ir lielākā reliģiskā organizācija Dam Targātā, kura ir piederīga Sargātājiem.

Vēsture Edit

Jaruds Sauls -1000 gadā, 40 gadu vecumā piedzīvoja reliģisku atklāsmi. Viņš stāstīja par dažādiem notikumiem, kuru rezultātā viņš nonācis pie reliģiskās atklāsmes. Viņš mācīja taisnīgumu, dāsnumu, izpalīdzīgumu, žēlsirdību un daudzas citas tamlīdzīgas rakstura īpašības. Daļa cilvēku sekoja viņa ceļam un nosauca šo reliģiju par saules ticību - viņa vārdā un tāpēc, ka saule bija gaismas devējs, kas ir nsaules ticības pamatakmens. Cilvēki, kuri sekoja šai reliģijai nodevēja sevi par sauliem.
Līdz pat svētinges cīņai sauli ievēroja saules ticībā paustos reliģiskos uzskatus, bet pēc tās, pie varas nākot jūdiem par tādiem vispār aizmirsa.
Līdz pat saules reformai sauli aizvien vairāk atsvešinājās viens no otra, bet jūdu izbēgšana un reldorgas ordenis to visu aktivizēja. Saules reformas rezultātā saules ticība sadalījās neskaitāmās jaunās konfesijās. Pēc saules reformas saulu arhibīskaps bija apbēdināts un apvainojies par šādu rīcību. Viņš tiecās saliedēt tos, kuri ir palikuši ticīgi šai reliģijai un pārējos sanaidot un izdzīt. Diemžēl tas tikai pasliktināja saulu savstarpējās attiecības un saules ticībai ticīgo skaits strauji samazinājās. Vajadzēja paiet 1 000 gadiem, līdz arhibīskaps Džandrels sāka saliedēt visas konfesijas un parādījās ideja par visu konfesiju apvienošanu. Viņš uzcēla vairākus tempļus, kuros varēja lūgties visu konfesiju, kuras atdalījušās no saules ticības pārstāvji. Tā bija pēdējā reize, kad kāds censtos apvienot saulus. Pēc Džandrela visiem arhibīskapiem par to bija vienalga, un tagad šīs konfesijas lēnām atsvešinās viena no otras.
Pavisam nesen mekarto pievienojās saules ticībai.

Organizācija Edit

Sauli lūdzas tempļos (nevis baznīcās, lai gan to izmantojums ir tieši tāds pats, atšķiras tikai nosaukums), katrā templī ir savs priesteris, kurš palīdz slimajiem, nabagajiem un vārgajiem, lūdz dievkalpojumos, strādā kā skolotājs un ārsts. Pār priesteriem valda grāfi. Zarosas karalistē tās vadītājs izvirza trīs iespējamos kādas vietas grāfa amata kandidātus. Tas, kurš iegūst visvairāk balsu no priesteriem kļūst par grāfu. Viņš ir gan karaļa gan arī baznīcas pārstāvis. Viņa amats līdzinās tam, kāds mūsdienās ir, piemēram, priekšsēdētājam, bet ar iespēju izdot likumus, bet viņu (tāpat kā arhibīskapu) neietekmē neviens likums. Arhibīskaps ir visa saules tempļa vadītājs. Viņš valda pār grāfiem, izdod pavēles, likumus (attiecas uz visiem grāfiem). Arhibīskapam mirstot vai tam atkāpjoties no amata, arhibīskapa [pirms tam] izvēlēts grāfs kļūst par arhibīskapu. No saules ticības atdalījušās konfesijas valda bīskapi. Viņi ir pilnībā neatkarīgi no arhibīskapa.

Citas konfesijas Edit

Saules reformas laikā no saules ticības atdalījušās vairākas konfesijas, tās ir:

  • koriltūrisms;
  • žainisms;
  • julikānisms;
  • tericisms;
  • vismaz 100 citas.

Visām šīm konfesijām ir kopīga hierarhija, uzskati, atšķiras tikai nosaukumi, konfesiju vadītāji un to amata nosaukumi.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.