FANDOM


Sauli ir cilvēku apakšrase, kura 1 000 gadu pirms svētinges cīņas izgudroja saules ticību sadalot cilvēku rasi saulos (ticīgajos) un tnilokos (pagānos jeb neticīgajos).

Vēsture Edit

Cilvēki kopīgi apdzīvoja veco Jārlandu jau 650 gadu, līdz daļa no tiem izgudroja saules ticību, kas 1 000 gadu pirms svētinges cīņas. Drīz vien vairāk kā puse cilvēku pievienojās šai ticībai, bet atlikusī daļa kļuva par tiem, ko mūsdienās sauc par tnilokiem, tobrīd šai tautai nosaukuma vēl nebija.
Sauli dibināja Svēto impēriju, par kuras galvaspilsētu kļuva Galādija. Tā kā tniloki nebija ticīgi viņi no šis impērijas tika padzīti. Viņi apmetās uz dzīvi otrā Jārlandas galā, kur Ķēniņš Tniloks nodibināja Tanāriju un pakļāva sev otru tniloku valsti Štērgremu. Valsts ātri vien izpletās un iekaroja plašas teritorijas līdz pat Galādijai. Tniloki, lai gan, iekaroja Galādiju drīz vien zaudēja pretuzbrukumā un viņu impērija krita un pievienojās Aliansei. Bet Sauli pēc šī kara radīja Sargātājus. Pēc tam viņi ilgi un pārticīgi apdzīvoja Jārlandu.
Laika gaitā sauli, kuri bija dižciltīgi un tie, kuri apdzīvoja Galādiju, kļuva par jūdiem. Tie valdīja pār svēto impēriju 1 000 gadu un, tad šī impērija krita orkiem. Sākotnēji svētā impērija sadalījās septiņās citās, par ko jūdi kļuva par vergiem uz 3 000 gadiem. Vēlāk bēgļi no visām septiņām valstīm izveidoja jaunu impēriju. Kara laikā visas septiņas impērijas krita, bet astotā - vergu dibinātā orkiem padevās un tie drīz vien pameta šo valsti un dibināja jaunu nāciju Jārlandas dienvidos. Šajā laikā tie ap savu impēriju uzcēla mūri un noslēdzās uz 3 000 gadiem, kad Sargātāju frakcija tika atjaunota. Pēc 3 000 gadu vergošanas jūdi uzsāka saules reformu, kuras laikā tie izcīnīja savu brīvību un pameta Jārlandu. Šī bruņotā konflikta laikā daļa saulu radīja jaunu nāciju - druīdus, kuri rūpējās par dabas saglabāšanu, jo konflikta laikā tā masveidā tika iznīcināta. Pēc 5 000 gadiem jūdi ir atgriezušies Jārlandā un tie ir pievienojušies Sargātājiem.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.